Ressurslitteratur for likestilling mellom kjønn

 • Anstorp, Trine, Hovland, Beate Indrebø og Torp, Elisabeth (2003): Fra skam til verdighet. Teologisk og psykologisk arbeid med vold og seksuelle overgrep, Universitetsforlaget, Oslo.
 • Bjerkås, Ingrid 1966: Mitt kall, Cappelen forlag, Oslo.
 • Blom, Ida og Sølvi Sogner (red.) 1999 (2001): Med kjønnsperspektiv på norsk historie. Fra vikingtid til 2000-årsskiftet, Cappelen kademisk Forlag, Oslo.
 • Brækken, Gaute og Torp, Elisabeth (red.) 2011: Grenser som skaper. Hvordan møte utsatte og sårbare ungdommer i trosopplæringen, IKO-forlaget, Oslo.
 • Bø, Ingrid 2014: Kjønnsblind, kjønnsnøytral eller kjønnsbevisst? Pedagoger møter kolleger, barn og foreldre, Universitetsforlaget.
 • Børtnes, Jostein, Endsjø, Dag Øistein og Moxnes, Halvor 2003: Naturlig sex? Seksualitet og kjønn i den kristne antikken, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo.
 • Dalen, Anne 2008: Interesseforening, plogspiss og vektbikkje. Norsk kvinnelig teologforenings historie 1958-2008, Akademisk publisering, Oslo.
 • Engedal, Leif Gunnar, Persson, Lennart og Torp, Elisabeth (red.) 2013: Trygge rom. Trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge, Verbum, Oslo.
 • Eriksen, Gry Friis 2004: «Den automatiske likestillingen». Om integrering av likestillingsperspektivet i Den norske kirke etter Det økumeniske tiåret «Kirker i solidaritet med kvinner». Rapport fra en undersøkelse om hvordan arbeidet med kvinne- og likestillingsspørsmål i dag blir prioritert og integrert i De sentralkirkelige råd, nemnder og utvalg, samt i bispedømmenes arbeid, Det praktisk-teologiske seminars Skriftserie nr. 11.
 • Høeg, Ida Marie 1998: Rom i herberget? Kvinnelige menighetsprester på arbeidsmarkedet i Den norske kirke, KIFO Rapport nr 6, Tapir forlag, Trondheim.
 • Kaul, Dagny, Laland, Anne Hilde; Østrem, Solveig (red.) 1999: Feministteologi på norsk, Cappelen, Oslo.
 • Lande, Gunvor 2002: Visjonen om likeverdet. Det økumeniske tiåret 1988-1998. Kyrkjer i solidaritet med kvinner i El Salvador og Noreg, Kenya og japan, Biblioteca theologiae practicae nr. 67, ARCUS, Lund.
 • Lein Bente Nilsen 1981: Kirken i felttog mot kvinnefrigjøring. Kirkens holdning til den borgerlige kvinnebevegelsen i 1880-årene, Universitetsforlaget.
 • Moi, Torill 2002: Hva er en kvinne? Kjønn og kropp i feministisk teori, Gyldendal, Oslo.
 • Myren, Bjørg Kjersti og Stenvaag, Hanne (red.) 2011: Hun våget å gå foran. Ingrid Bjerkås og kvinners prestetjeneste i Norge, Verbum Forlag, Oslo.
 • Norderval, Kristin Molland 1982: Mot strømmen. Kvinnelige teologer i Norge før og nå, Land og kirke/Gyldendal Norsk Forlag, Oslo.
 • Norseth, Kristin 2007: «La os bryte over tvert med vor stumhet!» Kvinners vei  til myndighet i de kristelige organisasjonene 1842-1912, doktorgradsavhandling ved Det teologiske Menighetsfakultet.
 • Rong, Marit 2009: Det liturgiske møte. Språk og gudsmetaforer i Den norske kirkes høymesse, Universitetet i Bergen.
 • Røthing, Åse 1998: Sex, kjønn og kristentro, Verbum, Oslo.
 • Solhøy, Stina Hansteen 2016: Unntak for trossamfunn? Politikkutforming i spenningsfeltet mellom statlige likestillingsambisjoner og religiøs autonomi 1974-2014, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Stendal, Synnøve Hinnaland 2003: «…under forvandlingens lov». En analyse av stortingsdebatten om kvinnelige prester i 1930-årene,  Biblioteca theologiae practicae nr. 70, ARCUS, Lund.
 • Stensø, Elisabeth (red.) 2003: Danse med Gud. Skeive prekener, bønner og dikt, Emilia forlag.
 • Thomassen, Merete 2008: Kjønnsinkluderende liturgisk språk. En analyse av norske gudstjenester under Det økumeniske tiåret 199-1998, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Trysnes, Irene 2010: Å campe med Gud. En studie av kristne sommerstevner på Sørlandet, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Tønnesen, Aud 2014: Motstandskvinnen som ble vår første kvinnelige prest, Pax Forlag, Oslo.
 • Aasen, Elisabeth 1993: Driftige damer. Lærde og ledende kvinner gjennom tidene, Pax Forlag, Oslo.