Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Gudstjenester og andakter

Go ii leat vejolaš čoahkkanit ipmilbálvalusaide dán dilis, háliida Norgga girku leat girku eará ládje. Dán siiddus gávnnat dieđuid ipmilbálvalusaid birra maid sáhtát geahččat ja gullat radios, tvs dahje interneahtas.                                                                                                                                         Da det ikke er mulig å samles til gudstjenester i denne tiden vil Den norske kirke være kirke på andre måter. Ulike digitale ressurser knyttet til gudstjenesteliv og andakter vil i tiden som kommer bli lenket til denne siden.

Åarjelsaemien-Sørsamisk

Ipmilbálvalusat ja rohkos - Gudstjenester og andakt

Nordsamisk

NRK Sápmi neahttaradios sáhtát gullat ipmilbálvalusaid davvisámegillii mat leat ovdal sáddejuvvon radios.

NRK neahtta TVs sáhtát maid oaidnit ipmilbálvalusa mii leat sáddejuvvon ovdal.

Sotnabeaivvi 22.3.20 sáddejuvvui dárogiel/sámegiel ipmilbálvaus Elverhøy girkus. Ipmilbálvalusa sáhtát ođđasit geahččat NRK TV:s

Vuosttaš beassášbeaivvi 12.4.20 sáddejuvvui dárogiel/sámegiel ipmilbalvalus Romssa domgirkus. Dan sáhtát oaidnit NRK TVs.

-

I NRK Sápmis nettradio kan man høre på tidligere sendte gudstjenester på samisk. 

På NRKs TV-spiller kan du også se på opptak av samisk gudstjeneste.

Søndag 22.3.2020 ble det sendt norsk/samisk gudstjeneste fra Elverhøy kirke. Gudstjenesten kan ses  på NRK TV

Første påskedag 12.4.20 ble det sendt en norsk/samisk gudstjenesten fra Tromsø domkirke. Gudstjnenensten kan sees på NRK TV.

 

Rohkos

Davvisámegiel rohkos sáddejuvvon NRK Sámis juohke sotnabeaivvi dii. 08.30, 09.30 ja 10.30. Rohkosa sáhtát maid gullat neahttaradios.

Dáppe sáhtát gullat davvisámegillii andávtta koronaáiggis maid Davvisámi stiftskapellána Karl Yngve Bergkåsa doallá. Teavstta sáhtát lohkat dáppe.

Bjerkvik girkus lea báddejuvvon andákta fuolahusásahusaide, gos lea tekstejuvvon sámegillii.

 

Andakt

Andakt på nordsamisk sendes på NRK Sápmi hver søndag kl. 08.30, 09.30 og kl. 10.30. Andakten kan også høres på nettradio.

Her kan du høre en andakt i koronatid på nordsamisk av Karl-Yngve Bergkåsa, stiftskapellan for nordsamer. Teksten kan lastes ned her.

Institusjonandakt fra Bjerkvik kirke med liturgiske ledd tekstet og lest på nordsamisk. 

 

Åarjelsaemien- Sørsamisk

Bijpeleteeksth goltelidh: / Oppleste bibeltekster

Saemien åålmege lea vaentjeleteeksth åarjelsaemien gïelesne sïjse lohkeme. Maahtah dejtie daesnie goltelidh - Saemien åålmege har lest inn evangelietekster på sørsamisk. De kan du lytte til her:

 

Vaentjeleteekste Maarjan biejjien, njoktjen 22.b. - Evangelietekst for Maria budskaps dag, 22. mars

Lukasen vaentjele 1, 24-38 - Bibel.no

Dijre Maarjese Jeesusen bijre

Vaentjeleteekste 4.aejlegen faastoetïjjen, njoktjen 29.b. - Evangelietekst for 4. søndag i fastetiden, 29. mars

Jåhhan vaentjele 11, 45-53 - Bibel.no

Rååresjedtieh Jeesusem buvvedh

 

Vaentjeleteekste paalmeaejlegen, voerhtjen 5.b. - Evangelietekst for palmesøndag, 5. april

Jåhhan vaentjele 12, 12-24 - Bibel.no

Jeesuse Jerusalemese båata

 

Vaentjeleteekste skirreduarstan, voerhtjen 9.b. - Evangelietekst for skjærtorsdag, 9. april

Meehten vaentjele 26,17-30 - Bibel.no 

Minngemes maalestahke

 

Vaentjeleteekste 1. påaskebiejjien, voerhtjen 12.b. - Evangelietekst for 1. påskedag, 12. april

Lukasen vaentjele 24,1-9 - Bibel.no

Jeesuse tjuedtjele

 

Vaentjeleteekste 2. aejlegen påasketïjjen, voerhtjen 19.b. - Evangelietekst for 2. søndag i påsketiden – 19. april

Jåhhan vaentjele 21,1-14 - Teekste Bibel.no:sne

Jeesusem jaevriebealesne vuejnieh

 

Vaentjeleteekste 2. aejlegen påasketïjjen, voerhtjen 19.b. - Evangelietekst for 3. søndag i påsketiden – 26. april

Jåhhan vaentjele 10,11-18 - Teekste - Bibel.no:sne

Buerie ryöjnesjæjja

 

Vaentjeleteekste 4. aejlegen påasketïjjen, suehpeden 3.b. - Evangelietekst for 4. søndag i påsketiden – 3. mai

Jåhhan vaentjele 16,16-22 - Teekste - Bibel.no:sne

Sårkoe aavojne sjædta

 

Vaentjeleteekste 5. aejlegen påasketïjjen, suehpeden 10.b. - Evangelietekst for 5. søndag i påsketiden – 10. mai

Jåhhan vaentjele 15,6-8 - Teekste - Bibel.no:sne

Saetnies vijnemoere

 

Vaentjeleteekste 6. aejlegen påasketïjjen, suehpeden 17.b. - Evangelietekst for 6. søndag i påsketiden – 17. mai

Lukasen vaentjele 18,1-8 - Teekste - Bibel.no:sne

Viertiedasse aarpijen jïh duapmeren bïjre

 

 

Andakth

Daesnie maahtah andaakth åarjelsaemien gïelesne lohkedh: / Her kan du lese andakter på sørsamisk:

Soelkedimmie jïh håhkoe

Båetieh lïegkedh

Dagke eengkelh mijjem vaarjelieh ...?

 

Såaknen hearra Harald Hauge Rørosesne andaaktem höölti facebook-nedtesne åarjelsaemien gïelesne 2. påaskebiejjien: https://www.facebook.com/dennorskekirke/videos/217563109468199

Sokneprest Harald Hauge på Røros holdt en facebook-strømmet andakt på sørsamisk 2. påskedag: https://www.facebook.com/dennorskekirke/videos/217563109468199

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:
Stakkevollveien 41
9010 Tromsø

 

 

 

Postadresse:
Samisk kirkeråd
Postboks 799 Sentrum
0106 Oslo
E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"