Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Samisk konfirmantleir

Samisk konfirmantleir er et tilbud til samiske konfirmanter i alle menigheter i Norge. Det gir alle en mulighet til å delta på en landsdekkende leir sammen med andre samiske kristne ungdommer. Leiren varer i tre dager og vil være et supplement til den konfirmantopplæringa som skjer i lokalmenighetene, der deltakerne blir konfirmert.

Det er plass til 30 deltakere. Om det er flere som ønsker å delta vil Samisk kirkeråd gjøre vurderinger av de påmeldte, og sette sammen deltakergruppa ut fra geografisk tilhørighet, språkgruppetilhørighet og kjønn. Dette ut fra målet om at dette skal være en landsdekkende konfirmantleir.

Samisk konfirmantleir er en samiskspråklig trosopplæringsarena. Målet er å skape et inkluderende miljø, der de tre samiske språkene og norsk brukes som opplæringsspråk på en mest mulig likeverdig måte. Samisktalende konfirmanter oppfordres til å bruke sitt eller sine samiske språk aktivt. De av deltakerne som er norskdominet tospråklige, oppfordres til å ta i bruk sin egen språkkompetanse. Det handler om både det å forstå samisk, og det å snakke, skrive og lese på samisk. Sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk språk skal være mest mulig synlige i tale og skrift, under hele leiren, selv om det også vil bli brukt norsk språk. Deltakerne leser tekster synger salmer på de tre samiske språkene, og på kvensk, engelsk og norsk.

Bakgrunn for etablering av Samisk konfirmantleir i Den norske kirke.
Kirkemøtet i Den norske kirke vedtok i 2011; «Strategiplan for samisk kirkeliv». I planen er det nedfelt at det årlig skal arrangeres en landsdekkende Samisk konfirmantleir. De første leiren ble arrangert i 2013 i sørsamisk område, den andre i et nordsamisk og den tredje i et pite- og lulesamisk område. Samisk kirkeråd har samarbeid med de tre nordligste bispedømmene; Nord-Hålogaland, Sør-Hålogaland og Nidaros, i planlegging og gjennomføring av samisk konfirmantleir.

Faglig innhold og mål om nestekjærlighet og solidaritet.
Det faglige innholdet i leirarbeidet bygger på samisk språk, kultur og kristendomsforståelse i henhold til målene i GUD-GIR VI DELER og Plan for samisk trosopplæring. Hovedtema er «Nestekjærlighet og solidaritet». På nasjonalt plan er det mange menigheter som ikke har utviklet et tilbud om samisk innhold i trosopplæringa og konfirmantopplæringa. Særlig i disse tilfellene vil konfirmanter fra disse menighetene ha mulighet til å få et tilbud som samisk trosopplæring ved å delta på denne leiren. Et eksempel på samisk innhold er at konfirmantene deltar i å utforme en flerspråklig samisk gudstjeneste. Det bidrar til å skape rom for at ungdom fra ulike samiske språkgrupper fra hele landet blir kjent med hverandre. Det arbeides med stedsidentitet, og verdier knyttet til det å ha en samisk kristen identitet. Konfirmantene lærer mer om samisk kirkeliv generelt og om samisk kristendom slik den har utviklet seg i ulike geografiske områder.

Samisk kirkeråds ungdomsarbeid.
Samisk kirkeråd gjennomfører også Samisk ungdomsarbeid og gir tilbud om lederopplæring til samisk ungdom. Disse omtales som «Unge ledere», og fire av dem deltar årlig på samisk konfirmantleir og har et selvstendig ansvar for å planlegge og gjennomføre aktiviteter for deltakerne. De har ansvar for å lede arbeidet med sosialt samvær og sosiale og fysiske aktiviteter i nært samarbeid med de som er voksne ledere.

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no