Nettverkssamling - Samisk trosopplæring

Praktisk informasjon

Fra:23.11.2017

Til:23.8.2017

Sted:Romsa - Tromsø

Arrangør:Saemien gærhkoeraerie - Sámi girkoráđđi - Sáme girkkoráde - Samisk kirkeråd