Faglig interessert i samisk kirkeliv?

Her er finner du faglige ressurser samt informasjon om utdanningsløp, kurstilbud, konferanser, stipendordninger og rekrutteringstiltak med relevans for samisk kirkeliv.

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no