Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Fagartikler

Samisk kristendomsforståelse og teologi:

Dialogteologi i et samisk perspektiv. (2016)

Urfolk og folkekirke. Et samisk perspektiv på folkekirkedebatten. (2014)

Menneskers arbeid eller Guds gave? En teologisk drøfting av forsoning med henblikk på forsoningsprosesser i Sápmi. (2013)

Kirkerom – liturgi – kosmologi. Et samisk perspektiv. (2010)

Må vi velge mellom tro og kultur? Om samisk kontekstuell teologi. (2009)

Fertetgo mii válljet oskku ja kultuvrra gaskkas? Sámi kontekstuella teologiijja birra. (2009)

Vi bekjenner at jorden hører Herren til. Studieprosjekt i Sápmi 1994 - 1996. Rapport

 

Trosopplæring:

Ailas tre. Om en relevant kirke i en moderne, tradisjonell verden (2013) 

Denne er utgitt i antologien "Livsnær, relevant, tilgjengelig" (2013) 

 

Livsmestring og kristen livstolkning i møte med samisk kultur (2006)

Doktorgrader:

Siv Rasmussen (2016): Samisk integrering i norsk og svensk kirke i tidlig nytid - En komparasjon mellom Finnmark og Torne lappmark

Lovisa Mienna Sjöberg (2018): Att leva i ständig välsignelse. En studie av sivdnidit som religiös praxis.

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no