Samisk kirkeråd 13.05.2009 - 14.05.2009 Mo i Rana

Protokollen fra møtet
Vedtak - Hent protokollen på nordsamisk her
Vedtak - Hent protokollen på norsk her
Vedlegg - Temamøte referat

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no