Samisk kirkeråd 19.05.2010 - 20.05.2010 Røros

Protokollen fra møtet
Vedtak - Hent protokollen - norsk
Vedtak - Hent protokollen - samisk

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no