Statistikk

Ny statistikk viser at bruken av samisk språk i Den norske kirke er i fremgang og at kirken står sterkt i det samiske språkforvaltningsområdet.

Den norske kirke har siden 2012 utviklet statistikk om bruk av samisk språk i Den norske kirke. Det foretas en egen statistikkinnhenting om dette i de tre nordligste bispedømmene. Dessuten bes alle menigheter i landet om å registrere «antall gudstjenester med innslag på samisk» i den ordinære kirkestatistikken.

Funnene er presentert i et eget statistikkapittel om bruk av samisk språk i Den norske kirke i Samiske tall forteller 8 - Kommentert samisk statistikk 2015 utgitt av Faglig analysegruppe for samisk statistikk.

Veiledning for menighetenes registrering av bruken av samisk språk i 2016 finner du her. (gjelder Nord-Hålogaland, Sør-Hålogaland og Nidaros bispedømmer) Et eget excel-ark for den løpende registreringen gjennom året finner du her.

Ved slutten av 2016 legges det ut en questback-link her som menighetene skal bruke ved årsrapporteringen. Frist blir medio januar 2017.

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no