Hva er Ungdommens kirkemøte?

Ungdommens kirkemøte (UKM) er et nasjonalt organ som er satt sammen av to ungdomsdelegater fra hvert bispedømme og én fra hver av de frivillige organisasjonene.

Ungdommens kirkemøte er et viktig møtepunkt for de som driver ungdomsarbeid, både i menigheter og organisasjoner. Her kan de som selv er unge og står midt oppi det aktive ungdomsarbeidet drøfte og uttale seg i aktuelle saker. Målsetningen er å bygge på de erfaringer delegatene sitter med fra sine ulike sammenhenger, og jobbe med aktuelle spørsmål og utfordringer på dette feltet.

Ungdommens kirkemøte ble første gang gjennomført i 1993.

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådhusgata 1-3, Oslo Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo
E-post: post.kirkeradet@kirken.no
Tlf: 23 08 12 00

Ansvarlig redaktør:
Ingeborg Dybvig

Nettredaktør:
Gunnar Westermoen