Kirkerådets Utvalg for ungdomsspørsmål

Utvalg for ungdomsspørsmål (Ufung) ble opprettet i 1995. Ufung er et utvalg der fire medlemmer velges av Ungdommens kirkemøte og fire oppnevnes av direktør i Kirkerådet.

De følger opp sakene fra UKM og har, sammen med Kirkerådet, ansvaret for å planlegge og å gjennomføre UKM.
Ufung skal være med å gi råd i forhold til Kirkerådets arbeid med ungdomsfeltet, og de uttaler seg om hva unge tenker om saker kirken er opptatt av. Medlemmene i Ufung blir også sendt på konferanser, kurs eller møter der man tar opp tema som utvalget jobber med.

Utvalg for ungdomsspørsmål består av:

Silje Håve Smørvik (leder)
May Bente Anita Jønsson
Jens Bjelland Grønvold
Einar Østerhagen
Nora Antonsen
Olav Brennsæter
Oda Bavda Mortensen

Randi Langkaas (ungdomsrådgiver i Kirkerådet)

 

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådhusgata 1-3, Oslo Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 (15.00)

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo
E-post: post.kirkeradet@kirken.no
Tlf: 23 08 12 00

Ansvarlig redaktør:
Ingeborg Dybvig

Nettredaktør:
Gunnar Westermoen