Ressurser og lenker

Her i landet og i våre naboland er det mange initiativ i forbindelse med reformasjonsmarkeringen. Her er en del av de ressursmiljøene og det materiellet det kan vært verdt å se nærmere på.

Ressurser

 

 

 

Internasjonale nettsteder

Norske nettsteder

 

Katolsk-luthersk samtale

 

 

  • Kirkemøtene i 2010 og 2011 hadde fokus på hva det innebærer å være luthersk kirke i vår tid.
    Hovedtema for de to kirkemøtene var «Luther glede».

 

Kontaktinformasjon for DEN NORSKE KIRKE OG NORGES KRISTNE RÅD

Ansvarlig redaktør:

Ingeborg Dybvig

Nettredaktør:

Brynjulf Tjønn Lindland

Postadresse:

Kirkerådet

Postboks 799 Sentrum,

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no

Tlf: 23 08 12 00

Postadresse:
Norges Kristne Råd
Rådhusgata 1-3,
0151 Oslo
E-post: post@norkr.no 
Tlf.: 23 08 13 00