Sykefravær

Disse rutinene gjelder når prester er syke (både egenmelding og sykemelding) eller har fravær ved barns sykdom.

Egenmelding

1. Hvis en er syk og ikke er i stand til å utføre planlagte arbeidsoppgaver, skal en umiddelbart melde dette til prost eller prostesaksbehandler. Dette kan gjøres ved SMS eller telefon. En må samtidig gjøre oppmerksom på eventuelle arbeidsoppgaver som må utsettes eller overlates til andre. Prost/prostesaksbehandler melder videre til sokneprest eller daglig leder (hvis det er soknepresten som er syk).

2. Egenmelding registreres av den ansatte i TID så snart en er tilbake på jobb.

3. Egenmelding kan brukes i opptil 24 kalenderdager i løpet av en 12 måneders periode. Hver enkelt periode kan vare maksimum 8 dager. Egenmeldte fraværsdager forut for sykemelding regnes som brukte egenmeldingsdager.

 

Sykemelding

1. Dersom du blir sykemeldt av lege, skal dette umiddelbart meldes prost eller prostesaksbehandler på samme måte som ved egenmelding. En må samtidig gjøre prosten oppmerksom på eventuelle arbeidsoppgaver som må utsettes eller overlates til andre. Prost/prostesaksbehandler melder videre til sokneprest eller daglig leder (hvis det er soknepresten som er syk).

2. Sykemeldingens del C og D skal så raskt som mulig sendes prosten. Del D må først fylles ut av den ansatte. Dersom legen benytter digital sykemelding, så må den ansatte følge opp dette digitalt. Mer info om dette finnes på bispedømmets nettside om sykefravær. Prost/prostesaksbehandler legger sykemeldingen inn i TID.

3. Del D skal fylles ut slik: Har du utført arbeid i sykemeldingsperioden? Svar: Nei Selv med gradert sykemelding så skal det være «nei» på dette punktet.

Får du utbetalt lønn utover sykemeldingsperioden? Svar: Ja Bispedømmet utbetaler lønn og får refusjon fra NAV. Derfor er det også viktig å sende inn sykemeldingen så raskt som mulig til prostens kontor.

Skal du ta ut ferie i sykemeldingsperioden? Svar: Nei

Husk å signere!

4. Dersom du vil starte å jobbe tidligere enn sykemeldingen tilsier, så skal det gjøres avtale med prost om dette. Du har ikke anledning til å jobbe under sykemelding før dette er avtalt med prost.

5. Dersom sykemeldingen blir forlenget, skal dette umiddelbart meldes prost/prostesaksbehandler.

 

Barns sykdom

1. Dersom du må være hjemme pga. barns sykdom, skal dette meldes og registreres på samme måte som ved egenmelding. Arbeidstaker som har omsorg for barn har rett til permisjon for nødvendig tilsyn av sykt barn og for følge av barnet til legebehandling.

2. Arbeidstaker har rett til permisjon i 10 dager per kalenderår ved ett eller to barn, eller inntil 15 dager for tre barn eller mer. Dette gjelder til og med det året barnet fyller 12 år. Har barnet en kronisk sykdom har arbeidstaker rett til 20 dager hvert kalenderår inntil barnet er 18 år. Saken tas opp med Oslo bispedømmeråd i det enkelte tilfellet.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"