Personvern

Vern av personopplysninger

Personvern og informasjonssikkerhet er viktig for oss. Den norske kirke er opptatt av å beskytte dine personopplysninger. Den følger personvernforordningen - også kalt GDPR - som ble innført sommeren 2018 og gjelder for alle trossamfunn i EØS-området.

Trossamfunn og firmaer har bare lov å behandle personopplysninger om deg dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

 • det er krav om det i lov eller forskrift
 • kirken skal sikre en rettighet du har
 • du har gitt klart samtykke til det

Når kirken behandler personopplysninger, skal du (den registrerte) alltid få vite hvilke data som behandles, hva opplysningene brukes til, og når opplysningene blir slettet. Det betyr blant annet at du har rett til:

 • at bruken av dine personopplysninger blir begrenset mest mulig
 • å få innsyn i hvilke personopplysninger som behandles om deg innen 30 arbeidsdager
 • å korrigere opplysninger hvis de ikke er korrekt
 • å protestere mot behandlingen (dersom formålet er å markedsføre tjenester)

Datatilsynet gjennomgår dine rettigheter.

Dersom du vil klage over noe som gjelder behandlingen av dine personopplysninger, kan du henvende deg til kirkens personvernombud, eller du kan klage til Datatilsynet.

Den norske kirke behandler personopplysninger om sine medlemmer, frivillige og ansatte i forskjellige sammenhenger. For å behandle personopplysninger skal kirken ha et behandlingsgrunnlag i personvernforordningen (PVF). Et slikt behandlingsgrunnlag kan være

 • PVF artikkel 6 (1) (c) «en rettslig forpliktelse» for kirkelige handlinger i medlemsregisteret.
 • PVF artikkel 6 (1) (e) «en oppgave i allmennhetens interesse» for personopplysninger som behandles av Den norske kirke som offisielt anerkjent trossamfunn.
 • PVF artikkel 6 (1) (f) «berettiget interesse»: henvendelser og tilbud om aktiviteter hvis du er medlem av kirken. Her vil kirken som regel opplyse om hvorfor du mottar en henvendelse, hvordan personopplysningene blir behandlet, og når de blir slettet.
 • PVF artikkel 6 (1) (b) «en avtale som den registrerte er part i» for ansettelsesforhold i kirken, eventuelt den enkelte kirkelige handling.
 • PVF artikkel 6 (1) (a) «samtykke» dersom noen gir tillatelse til at kirken kan ta bilder av dem eller deres barn eller gi trosopplæring til barn av medlemmer (hvor barna ikke er døpt).


Medlemsregisteret

Den norske kirke ved Kirkerådet er behandlingsansvarlig for kirkens medlemsregister. Kirkerådet utøver et felles behandlingsansvar (etter PVF art 26) sammen med de kirkelige fellesrådene. Et oppdatert medlemsregister er nødvendig for å kunne føre en oppdatert oversikt over hvem som har deltatt i kirkelige handlinger, holde kontakt med kirkens medlemmer, og sørge for informasjonssikkerheten.


Kirken behandler følgende personopplysninger i medlemsregisteret:


 1. Opplysninger som kirken mottar fra folkeregisteret: Navn, adresse, fødelsnummer etc.  Disse opplysningene kan kirken ikke slette. De blir behandlet så lenge personen er i live.

  Behandlingen av disse personopplysningene skjer på grunnlag av PVF artikkel 6 (1) (e) for å utføre «en oppgave i allmennhetens interesse»

 2. Opplysninger som du kan gi kirken samtykke til å behandle: Barnets navn og fødselsdato. Disse opplysningene blir slettet når du bestemmer det, hvis du melder deg ut av Den norske kirke, eller senest når barnet fyller 15 år.

 Behandlingen av disse personopplysningene skjer på grunnlag av PVF art 6 (1) (a), samtykke.
 Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke (på Min side eller ved å sende et brev til kirken).

 3. Opplysninger som staten pålegger kirken å behandle om deg: Opplysninger om personer som har deltatt i kirkelige handlinger. Den norske kirke er pålagt etter trossamfunnsloven § 17 å føre register over personer som blir døpt, konfirmert, vigslet til ekteskap og jordfestet ved prest i kirken. Også opplysninger om personer som melder seg inn i eller ut av kirken skal registreres av kirken i henhold til trossamfunnsloven § 17. I henhold til forskrift om Den norske kirkes medlemsregister skal også opplysninger om faddere inntas i registeret. 

Behandling av disse personopplysningene skjer på grunnlag av PVF art 6 (1) (c), behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige.

Kirken behandler personopplysninger av særlig kategori (religion) etter PVF art 9 (2) (d), som ledd i kirkens berettigede aktiviteter som gjelder medlemmer eller tidligere medlemmer eller personer som kirken regelmessig har kontakt med. Hele trossamfunnet Den norske kirke regnes som «et organ» på grunn av organisasjonens oppbygning og medlemsstruktur.

Min side

Du kan se din status i medlemsregisteret ved å logge deg på "Min side":

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/minside/

Personvernombudet

Har du spørsmål om hvordan Den norske kirke behandler dine personopplysninger, kan du kontakte kirkens personvernombud. Ombudet er medlemmenes og de ansattes kontaktperson når det gjelder behandlingen av personopplysninger.

Dessuten er ombudet ledelsens og de ansattes rådgiver når det gjelder databeskyttelse.

Kontakt

Nils G. Indahl er personvernombudet i trossamfunnet Den norske kirke. Du kan kontakte ham på e-postadressen: personvernombudet@kirken.no .

Taushetsplikt

Personvernombudet har taushetsplikt, og kan ikke motta direkte instruksjoner fra kirkeledelsen.

Personvernforordningens artikkel 38, punkt 4, fastsetter at «de registrerte kan kontakte personvernombudet angående alle spørsmål om behandling av deres personopplysninger og om utøvelsen av de rettighetene de har i henhold til denne forordning».

Ombudets oppgaver

Datatilsynets veileder om personvernombudets arbeidsoppgaver.

Aktuelt om personvern i forbindelse med koronakrisen

Personvernreglene gjelder også under koronakrisen. Det er mulig å finne smidige løsninger uten å sette behandlingen av personopplysninger i fare.

Aktuelle veiledninger:

Se øvrige spørsmål og svar i forbindelse med personvern i Den norske kirke:

 

Informasjonskapsler

Når nettstedet kirken.no brukes, lagres enkelte opplysninger på brukerens datamaskin i små tekstfiler, kalt informasjonskapsler (eng. «cookies»).

Formålet med kirkens bruk av informasjonskapsler er å innhente statistikk og informasjon om hvordan de besøkende bruker nettsidene, slik at kirken kan gi mest mulig relevant informasjon og en best mulig brukeropplevelse i fremtiden.

Informasjonskapsler brukes blant annet til å gi brukere tilgang til ulike funksjoner på nettstedet, og er en vanlig metode for å logge hvilke sider brukerne besøker. Opplysningene benyttes for å forbedre brukeropplevelsen og videreutvikle nettstedet.

Den reviderte ekomloven trådte i kraft 1. juli 2013 og har fått en ny bestemmelse om vilkårene knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr - den såkalte «cookie-paragrafen», jf. ekomloven § 2-7b.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker er informert om, og har samtykket til, hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med denne behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

Ved å klikke på det grønne hjulet nederst til venstre på startsiden får du informasjon om hvilke informasjonskapsler (cookies) som brukes på kirken.no. Her samtykker du til hvilke informasjonskapsler du vil akseptere i din nettleser.

Google Analytics

Nettstedet benytter Google Analytics for å følge med på trafikken på våre sider slik at vi kan lage best mulig innhold.

I Google Analytics har Den norske kirke:

 1. Aktivert anonymisering av IP-adresser
 2. Deaktivert innstillingen  "Enable Display Advertising Features"

Du kan reservere deg mot Googles cookies ved å besøke denne siden.

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på "Oppdater samtykke". Evt. klikk på "Godta alle cookies" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"