Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Sokneprestens rolle

Oslo Bispedømme ønsker å vektlegge sokneprestens rolle og oppmuntre til å utøve ledelse i den daglige dialog og omgang med stab og frivillige.

Soknepresten er gitt et helhetlig pastoralt lederansvar for menigheten. Ihht kirkelovens § 6 har soknepresten sete i menighetsrådet. Det innebærer at soknepresten har et særlig ansvar for å bidra til strategisk og åndelig ledelse gjennom denne funksjonen. Sokneprestens rolle i menighetsrådet sammenholdt med Tjenesteordningen for menighetsprester (§§ 8 og10), innebærer å bidra til enhet og samhold i alt som har med menighetens liv og virke å gjøre.  Denne helhetlige ledelsen utøves ved sokneprestens nærvær med sine medarbeidere, i samtaler og gjennom det soknepresten fokuserer. Det handler om å være seg bevisst sin rolle som åndelig leder og ha oppmerksomhet på og fremelske det viktigste. Prestens livsførsel, forkynnelse og evne til å se og inspirere andre er viktig for å bygge opp tillit som leder. Det er i tillegg viktig å være kjent med regelverket som gir soknepresten rett og plikt til å lede (se fotnotene). I det følgende er det gitt en kortfattet beskrivelse av de moment som forventes ivaretatt av soknepresten slik at pastoral ledelse kan realiseres i det daglige.

 

Soknepresten:

  • Står under prostens ledelse.
  • Inngår i helhetlig ledelse av menigheten sammen med menighetsråd og daglig leder/menighetsforvalter. Det innebærer å bidra til å bygge holdninger og kultur for samhandling, gjensidig læring og fellesskap.
  • Leder prestetjenesten og gudstjenestelivet i soknet - uten å ha arbeidsgivers styringsrett eller prostens rett til å bestemme omfanget av gjøremål.

   • Soknepresten har ansvar for strategisk ledelse, fornyelse, utvikling og endring av prestetjenesten.
   • Soknepresten har «arbeidslederansvar».  Det handler særlig om arbeidsfordeling og arbeidsbelastning, om prestetjenesten i soknet og om personalomsorg.
   • Soknepresten har ansvar for å etablere faste møtepunkter med soknets øvrige prester og ta initiativ til temaer, samarbeid og fellesskap om prestetjenesten.  
   • Soknepresten har ansvar for å sette opp tjenestelister
  • Sitter i MR og AU og har der ansvar for strategisk og åndelig ledelse av menigheten i samarbeid med MR. Soknepresten har ansvar for å bidra til å lære opp nye MR og MR- ledere i deres rolle og oppgaver.
  • Sørger for samordning av prestetjenesten med menighetsrådets virksomhet.
  • Er kapellanens lokale arbeidsleder og en del av dennes tjenestevei.

   • Påtegner søknader (ikke stillingssøknader) og henvendelser til høyere myndighet/eventuelt får kopi.
   • Gjennomfører jevnlige samtaler med kapellanen/andre menighetsprester
  • Påser at gjeldende arbeidsfordeling mellom prestene blir fulgt
  • Bistår de prester en er nærmeste leder for i prioritering av arbeidsoppgaver og gir råd om andre tiltak ved for stor arbeidsbelastning. Tar initiativ til endring av arbeidsfordeling eller arbeidsbeskrivelse.
  • Gir samtykke til ordinert prest i Dnk som ikke er tilsatt i soknet/tjenestedistriktet, til å holde gudstjeneste, forrette kirkelige handlinger.
  • Har ansvar for kirkebokføringen og uttaler seg i samråd med MR i saker som har med utleie av kirker.

 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"