Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Kirkemøtet vedtok kirkelig vigsel for likekjønnede par

88 av Kirkemøtets medlemmer stemte 11. april for at Den norske kirke skal få en liturgi for kirkelig vigsel av likekjønnede par. Bispemøtet sto samlet bak flertallet i komiteen sitt vedtak. Les uttalelser fra leder i Oslo bispedømmeråd og Oslo biskop som blant annet legger vekt på samarbeidet videre.

- Dette er en stor dag som mange av oss har ventet lenge på. Endelig skal alle par få mulighet til å gifte seg i Den norske kirke. Jeg vil takke alle som har bidratt til at vi har kommet hit. Jeg vil også takke biskopene for godt samarbeid og konstruktivt bidrag til at vi klarte å få på plass et vedtak med så stor oppslutning. Det betyr mye for det videre samarbeidet, sier leder i Oslo bispedømmeråd Gard Realf Sandaker-Nielsen.

- Kirkemøtets vedtak er i tråd med den anbefaling Bispemøtet ga høsten 2015. Et kjernepoeng i denne anbefaling og i vedtaket har vært at det fortsatt skal være rom for en klassisk ekteskapsforståelse og at det samtidig skal utarbeides en tilsvarende ordning for likekjønnet ekteskap, sier biskop Ole Christian M. Kvarme.

- Ja, det kirkelige landskap er endret med dette Kirkemøtet og dette vedtaket. Det må jeg leve med som biskop. Nettopp derfor er det viktig for meg å holde fast på en klassisk ekteskapsforståelse og å bidra til at det er rom for denne forståelse i vår kirke. Det innebærer også at jeg oppfordrer de som synes denne situasjonen er vanskelig til å være tydelig på og styrke sitt engasjement i vår kirke, fortsetter biskopen.

- Med den uenighet som har vært og fortsatt er, har vi ingen annen vei enn samarbeidets vei. Alt det vår tro handler om som kristne må også prege den måten vi samarbeider på i vår kirke. Det gjelder nå også i forholdet mellom kirkens ledelse og de grupperinger som opplever at Kirkemøtevedtaket er smertelig. Når vi nå står foran store endringer i forholdet mellom stat og kirke, er det desto viktigere at vi finner konkrete uttrykk for det fellesskap den kristne menighet utgjør, avslutter biskop Kvarme.

 

Etter kirkevalget i september 2015 var det klart at et flertall av Kirkemøtets medlemmer ville bestille en liturgi for kirkelig vigsel av likekjønnede par. I oktober i fjor presenterte Bispemøtet et forslag til et slikt vedtak på Kirkemøtet 2016. Mandag 11. april stemte 88 av de tilstedeværende 115 stemmeberettigede for dette.

Flertallet av Kirkemøtets medlemmer mener at det i tillegg til dagens liturgier for ekteskap og forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom kvinne og mann, må utarbeides tilsvarende liturgier som inkluderer likekjønnede par og som kan brukes overfor alle par.

På Kirkemøtet 25.-31. januar 2017 kan den nye liturgien vedtas.

Her følger det kirkehistoriske vedtaket som fikk tilslutning av et bredt flertall på Kirkemøtet 11. april 2016:

1. Kirkemøtet erkjenner at spørsmålet om homofilt samliv og vigsel av likekjønnede par er en sak som Den norske kirke etter lange samtaler og flere utredninger ikke har lykkes å enes om.

2. Kirkemøtet viser til tidligere vedtak som understreker at uenighet i dette spørsmålet teologisk bedømt ikke er av en slik karakter at det gudstjenestelige og sakramentale fellesskapet i Den norske kirke må brytes. Begge syn på likekjønnet ekteskap kan derfor gis rom og komme til uttrykk i kirkens liturgiske ordninger, undervisning og forkynnelse.

3. Et flertall i Kirkemøtet mener at det i tillegg til dagens liturgier for ekteskap og forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom kvinne og mann, må utarbeides tilsvarende liturgier som inkluderer likekjønnede par og som kan brukes overfor alle par.

4. Et mindretall i Kirkemøtet ønsker ikke kirkelig vigsel av likekjønnede par fordi det strider mot deres forståelse av ekteskapet. De av mindretallet som støtter dette vedtaket, tar likevel til etterretning Kirkemøtets sammensetning, og at slike liturgier derfor vil bli utarbeidet og implementert.

5. Kirkemøtet forutsetter at disse liturgiene innføres som ordinære liturgiske ordninger. De gjøres gjeldende i hele Den norske kirke slik at alle medlemmene kan inngå ekteskap i sin lokale kirke.

6. Kirkemøtet fastslår at prester har frihet til å velge om de vil foreta vigsel av likekjønnede par eller forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede. Andre kirkelig ansatte bør også ha en tilsvarende mulighet til ikke å medvirke ved den kirkelige handlingen.

Teksten er hentet fra Kirkerådets pressemelding, se link nederst på siden.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"