Gateprest for ungdom

Gateprest for ungdom er en prestetjeneste for tenåringer i Oslo, med et særlig fokus på ungdom som ikke har en bestemt kontakt med kirken.

Gatepresten jobber blant annet med kontakt med videregående skoler, omvisning med skole- og konfirmantklasser i Oslo domkirke, drift av ungdomskafeen Kafe Q, pilegrimsvandring med konfirmanter i samarbeid med pilegrimsprest og senterleder Roger Jensen, oppsøkende kontakt og sjelesorgssamtaler.

Ta gjerne kontakt med gatepresten om du er interessert i å vite mer om arbeidet, om du vet om ungdom som trenger noen å prate med eller om du ser for deg mulige samarbeidsprosjekter.