Informasjon i forbindelse med korona

Den norske kirke har oppdatert sin smittevernveileder etter at regjeringen 20. juni innførte ytterligere lettelser i koronareglene. Det kan nå være opptil 400 deltakere på arrangementer innendørs fordelt på to kohorter à 200 - uten tilviste plasser. Videre kan det være opptil 1000 deltakere på arrangementer med tilviste plasser fordelt på to grupper à 500. Vær oppmerksom på at lokale kommunale regler kan være strengere. Nye smittevernregler og annen oppdatert informasjon finnes på kirken.no/korona.