Kurs for fellesråd - Førde

Praktisk informasjon

Frå:26.2.2020 - kl.16.00

Til:26.2.2020 - kl.21.00

Stad:

Arrangør:

Kurs i regi av bispedømet og KA for medlemene i kyrkjelege fellesråd.