Bøn kl. 12.00

Praktisk informasjon

Frå:1.1.0001 - kl.00.00

Til:1.1.0001 - kl.00.00

Stad:På nettsidene våre

Arrangør:Bjørgvin bispedøme og Bergen domkirke menighet m.fl.

Bli med på bønefellesskap i Bjørgvin kvar kvardag kl. 12.00 i tida framover. Då blir det overført ei bønestund med ein kort andakt på nettsidene våre. Biskopen oppmodar til lystenning og bøn i kyrkjelydane samstundes.