Bøn kl. 12.00

Praktisk informasjon

Frå:3.4.2020 - kl.12.00

Til:3.4.2020 - kl.12.15

Stad:På nettsidene våre

Arrangør:Bjørgvin bispedøme og Bergen domkirke menighet m.fl.

Bli med på bønefellesskap i Bjørgvin kvar kvardag kl. 12.00 i tida framover. Då blir det overført ei bønestund med ein kort andakt på nettsidene våre. Biskopen oppmodar til lystenning og bøn i kyrkjelydane samstundes.