Biskopen på hjemmebane: Gud - usynlig, men virkelig?

Praktisk informasjon

Frå:20.2.2020 - kl.19.00

Til:20.2.2020 - kl.20.30

Stad:Bergen domkirke

Arrangør:Bjørgvin kirkeakademi/kirkekomiteen i Domkirken/Biskop Halvor Nordhaug

Gud – usynlig, men virkelig?
Om Gud, vitenskap og det fattige språket

Foredag ved biskopen der han spør: Hvilket grunnlag har vi for å hevde at det finnes en Gud? Gud og/eller Darwin? Hvem er han/hen/hun? Hva kan vi vite om Guds vesen og egenskaper? I panelet med biskop Halvor: Sjefsredaktør i BT – Frøy Gudbrandsen og domprost Gudmund Waaler

"Biskopen på hjemmebane" er en serie med foredrag og samtaler med biskop Halvor i Domkirken. Tema omhandler Guds eksistens, det onde og
kirken. 

Etter foredraget og en liten kaffepause, blir det panelsamtale der det også er anledning til å stille spørsmål.

Fri adgang.