Fagdagar for diakonar og diakoniarbeidarar

Praktisk informasjon

Frå:27.4.2021 - kl.09.00

Til:27.4.2021 - kl.15.00

Stad:kyrkja.no/bjorgvin

Arrangør:Bjørgvin bispedømeråd

På grunn av smittevern, er konferansen digital.

På programmet står bl.a. følgjande:

Møte med biskop Halvor Nordhaug

Stiftsdirektør Jan Ove Fjelltveit orienterer om strategiplanen som er vedteken av Bjørgvin bispedømeråd.

Diakonirådgjevar Vetle Karlsen Eide vil orientere om ny plan for diakoni og om arbeidet med rettleiarpermen for frivillig teneste («medarbeidarpermen»)

Samtalar