Fagdagar for kunst og kultur

Praktisk informasjon

Frå:24.10.2018 - kl.12.00

Til:25.10.2018 - kl.16.00

Stad:Centralkirken, Vetrlidsalmenningen 8 (Bergen)

Arrangør:Bjørgvin bispedøme og Bergen kirkeautunnale

 

MEIR HIMMEL PÅ JORD
- med kunst, kultur og musikk som sentrale verkemiddel

Fagdagar for kunst og kultur
24. og 25. oktober

- Korleis kan kyrkje og kultur saman vise vegen til eit rikare kristenliv?
- Korleis kan me saman få ei ny tru på liturgien?

Bjørgvin bispedøme og Bergen kirkeautunnale inviterer både prestar og kyrkjemusikarar til ei berikande og utfordrande samling om dei vegvala som ligg framfor oss.

Program med påmeldingslenke finn du her.

Foto: www.pixabay.com Geralt