Teamsmøte med prostane

Praktisk informasjon

Dato:15.6.2021

Stad:Teams/Bergen

Arrangør:Bjørgvin biskop