Teamsmøte med prostane

Praktisk informasjon

Dato:23.3.2021

Stad:Bergen/Teams

Arrangør:Bjørgvin biskop