Kveldsretreat

Praktisk informasjon

Frå:25.9.2019 - kl.18.00

Til:25.9.2019 - kl.21.00

Stad:Søsterhjemmet, Bergen diakonissehjem

Arrangør:Haraldsplass diakonale stiftelse og Bjørgvin bispedøme

Sjå lenkja under for meir informasjon.