Sunnivafestivalen 2020

Praktisk informasjon

Frå:4.9.2020

Til:8.9.2020

Stad:Bergen

Arrangør:Bjørgvin bispedøme

Program

Fredag 4. september

14.00: Boklansering og seminar, Bryggens Museum
«Sankta Sunniva – den irske vernaren av Vestlandet og
Noreg 1170 – 2020». Arr.: Universitetet i Bergen, Mellomalderklynga.
Gratis. Plass må tingast på førehand. hoopla.no (blir lagt ut seinare)

19.00: Arven frå Vest - Konsert i Johanneskirken.
Musikalsk samspel Irland – Noreg, med Sankta Sunniva som inspirasjon. Med: Helene Bøksle, songar, Tove Kragset, musikalsk leiar; Torbjørn Økland, gitar; Tarjei Nysted, div. instrument; Ragnhild Margrete Gudbrandsen, skodespelar, Sankta Sunniva kammerkor, kantor Eivind Berg, Birgit Amalie Nilssen, regissør.
Arr.: Bjørgvin bispedøme i samarbeid med Bergen domkirke menighet Bill. kr 280,-. Til sals, berre på nett: TicketCo.no

Laurdag 5. september

11.00 - 14.00: Finn Sunniva i Jubileumsbyen.
Orienteringsløype for familiar. Start på Kristkyrkjetomta, mål på Torgutstikkeren. Arr.: Bergen domkirke menighet, Bjørgvin bispedøme, Universitetsmuséet i Bergen. Bill. kr. 0/50/200 (for familiar med 2 barn+) Heiter du Sunniva, går du gratis. Til sals, berre på nett: TicketCo.no

14.00: Ankomst båtkortesje med Sunnivaskrinet frå Selja
Torgutstikkeren: Prosesjon til Kristkyrkjetomta. Songarar frå Bergen domkirkes jentekor. Arr.: Stad kommune/Selje regionale pilegrimssenter, kystkultur.no, Kystlaga frå Selje til Bergen

15.00: Opningsmarkering på Kristkyrkjetomta
Bergen regionale pilegrimssenter opnar.
Arr.: Bergen kommune/Bymuséet i Bergen

15.00 – 18.00: Mariakirken er open
Gratis. Plass må tingast på førehand: hoopla.no (blir lagt ut seinare)

19.30: Musikk frå St. Sunniva si tid og fram til vår.  Bergen domkirke.
Gregoriansk tradisjon møter ny musikk av Birgit Djupedal, Ørjan Matre og David Basden. Med Schola Sanctae Sunnivae og Bergen Domkor, dir. Anne
Kleivset, domkantor Kjetil Almenning, kantor Eivind Berg
18.30: Før konserten - Laudato si - Om troen, håpet og omsorgen for vårt felles hjem.
Biskopane Halvor Nordhaug og Herborg Finnset, Ingrid Rosendorf Joys, leiar for STL i Norge, samtaler. Skodespelar Ragnhild Margrete Gudbrandsen les Sunniva-legenda.
Arr.: Bergen Domkor/Bjørgvin bispedøme
Bill. kr 230,-. Til sals, berre på nett. TicketCo.no


Søndag 6. september

11.00: Økumenisk jubileumsgudstjeneste. Bergen domkirke.
Biskop Halvor Nordhaug og biskop Herborg Finnset, domprost Gudmund Waaler med gjester. Bergen Domkor og Schola Sanctae Sunnivae. Kirkekaffe.
Vertskap: Bjørgvin bispedøme/Bergen domkirke menighet

Mandag 7. september

Sunnivafeiring: 850 år sidan translasjonen frå Selja til Bergen

11.00: Translatio Sunniva 850 år
Jubileumsmesse i St. Paul kirke. Sokneprest Dom Alois med gjester. Kirkekaffe.
Vertskap: St. Paul katolske menighet
Etterfulgt av fellesvandring til Kristkyrkjetomta

14.00: Økumenisk samling
Kristkyrkjetomta

18.00 - 21.00: Sunnivafeiring - Jubileumsseminar
Bryggens museum/Auditoriet
• «Irish Medieval Sacred Journey Women». St Sunniva and her sisters. Biletspel. Portrett av kvinnelege helgenar frå Irland og Noreg. Mary Lorraine McHugh m. fl. Aashild Grana, kurator og Alf Tore Hommedal, mellomalderarkeolog.
• Helgener og hellige Sunniva i Den ortodokse kirke
Fader Theodor Svane, Den ortodokse kyrkja
• «Sankta Sunniva – den irske vernaren av Vestlandet og Noreg 1170 – 2020».
Den nye Sunnivaboken – populærvitskapelege framlegg
1. Kvifor translasjon? Førsteamanuensis Alf Tore Hommedal
2. Tilblivelsen av legenda. Professor Alexander O’Hara
3. Sunniva-feiring i middelalderen. Professor Åslaug Ommundsen
Virtuelt besøk i Kristkirken
Mellomalderklynga, UiB, Åslaug Ommundsen
Arr.: Bjørgvin bispedøme i samarbeid UiB – Mellomaldeklynga,
Universitetsmuséet i Bergen, Bymuséet i Bergen og Den Kgl. Norske ambassade i Irland. Bill. kr. 200,- for heile programmet.Til sals, berre på nett: TicketCo.no  


Tysdag 8. september

Sunnivasamtalen. Føredrag og samtalar på Bryggens museum kl. 14 - 20

Kvinner inntar leiarroller         

Kvinner erobrar det geistlige embete - eit personleg tilbakeblikk.
Helga Haugland Byfuglien, Den norske kyrkje sin første preses 

Marie Monsen: Frittalande bergensar, karismatisk vekkelsesleiar og misjonærpionér for likestilling. Professor emerita Lisbeth Mikaelsson       

Med kall til omsorg og teneste – moderator Herdis Alvsvaag
Styrke og mangfald – same kall: nonner globalt
Sr. Anne Bente Hadland OP, priorinne på Katarinahjemmet

Kvinnene som grunnla helsevesenet i moderne tid: Nonnenes rolle
Søstrene og helsevesenet Sr. Else-Britt Nilsen OP, generalpriorinne og kirkehistoriker

Bergen diakonissehjem: Diakonisser mellom tradisjon og fornying 
Tidl. forstanderinne Åse Madsen

Kl. 20:00 Byvandring: Nonneseter – Florida   

Kveldsbøn i Sunniva kapellet på Florida
Gudmund Waaler, domprost, Alf Tore Hommedal, mellomalderhistorikar

Føerhandsregistrering på hoopla.no (kjem)

 Eit samarbeid med Universitetet i Bergen, St. Paul katolske menighet og STL Bergen.
Bill. Kr 200,-. Til sals berre på nett. TicketCo.no (blir lagt ut seinare)

Kystpilegrims-seglas med Sunnivaskrinet frå Selje til Bergen

Frå 28. august til 5. september vert det seglas med historiske farkostar langs Kystpilegrimsleia for å markera at det i år er 850 år sidan flyttinga av St. Sunniva sine levningar frå Selja til Bergen.

Følg ferda på: www.sunnivaseglas.no


Om Sunnivafestivalen

I år er det 950 år sidan Bergen by vart grunnlagd, og 7. september er det 850 år sidan levningane av den irsk-fødde helgenen St. Sunniva blei overført
frå Selja til Bergen.

I høve desse jubilea har det vakse fram eit nettverk av samarbeidsprosjekt mellom ulike menneske og miljø, oppløfta av framveksten av pilegrimsrørsla,
rørte av og begeistra for legenda om St. Sunniva – kongsdottera frå Irland – neppe fødd, men likevel så levande!

Sunnivafestivalen
BERGEN, 4. - 8. SEPTEMBER 2020
Festivalen vert arrangert i samarbeid med Universitetsmuséet og Mellomalderklynga ved UiB, Den Kgl. Norske ambassade i Irland,
Bergen domkyrkje menighet, Bergen Domkor, Bergen kommune, Stad kommune, Stad regionale pilegrimssenter, Bymuseet i Bergen/
Museum Vest, Bergen regionale pilegrimssenter, kystkultur.no, Bergen kystkultursenter. Sunnivafestivalen er støtta av Vestland fylkeskommune, Bergen kommune, Trondheim kommune, H. Westfal-Larsen og
hustru Anna Westfal-Larsens Allmennyttige fond, Bergen Riksmålsforenings Fond og Bergen kirkelige fellesråd

Sunniva_© Mary Lorraine McHugh 2018