Valkurs for Hardanger og Voss prosti

Praktisk informasjon

Frå:14.2.2019 - kl.17.00

Til:14.2.2019 - kl.21.00

Stad:Norheimsund kyrkje

Arrangør:Valrådet i Bjørgvin, prosten i Hardanger og Voss og kyrkjeverja på Voss og i Norheimsund

Kurs om kyrkjevalet for sokneråd og administrasjon.

Kvart sokneråd kan senda leiar/nestleiar, leiar for nominasjonsnemnd, evt. informasjonsansvarleg eller andre og ein tilsett frå fellesrådet sin administrasjon.

Det blir servering.
Kaffipause undervegs.

Val av medlem til nominasjons-komité

På valkurset skal soknerådsleiarane velja Hardanger og Voss sin medlem i nominasjons-komité for bispedømerådsvalet

Påmelding

Kjem seinare.