Verkstad om sosiale medier

Praktisk informasjon

Frå:13.11.2019 - kl.12.00

Til:13.11.2019 - kl.14.30

Stad:Sveio soknehus, ved Sveio kyrkje

Arrangør:Bjørgvin bispedømekontor i samarbeid med Bergen kirkelige fellesråd

Kyrkjerådet satsar i 2019 på å styrka kyrkja sitt nærvær i sosiale medier. Ein nasjonal konferanse i mai skal følgjast opp med regionale verkstadar der kyrkjeleg tilsette som er interessert i å bruka sosiale medier i arbeidet, kan delta.
Same dag som denne verkstaden blir det eit kortkurs i redigering av nettsidene til kyrkjelydane. Det vil vera mogeleg å delta på kurs før lunsj og verkstad etter lunsj, eller begge deler.
Verkstaden vil vera open for deltakarar frå heile bispedømet.
Enkel bevertning. Gratis.