Visitas i Skjold

Praktisk informasjon

Frå:26.8.2020

Til:30.8.2020

Stad:Skjold kirke

Arrangør:Bjørgvin biskop/Skjold sokn

For meir informasjon om Skjold sokn, sjå kirken.no/skjold.

Skjold kirke