Visitas på Osterøy - utsett frå januar til mai

Praktisk informasjon

Frå:11.1.2021

Til:17.1.2021

Stad:Sokna på Osterøy

Arrangør:Bjørgvin biskop

Visitasen er utsett på grunn av smittevern-situasjonen. Med atterhald blir den planlagt gjennomført 4.- 6. og 9. mai.