Ressursgruppa for miljø, forbruk og rettferd

Ressursgruppa for miljø, forbruk og rettferd i Bjørgvin ønskjer å vere pådrivarar i arbeidet med miljø og rettferd i bispedømet.

Ressursgruppa  vart oppretta som ei forlenging av prosjektet "Tru for livet", og var alt våren 2000 med på å arrangere ei inspirasjonssamling med forbruk og rettferd som tema. Gruppa har laga strategiar for den vidare oppfølginga av arbeidet med miljø, forbruk og rettferd i bispedømet, og står bak prosjektet "grøne kyrkjelydar". Ta gjerne kontakt med oss!

Medlemer:

Tom Sverre Tomren, Prest i Haus

Ingrid Heimstad Tønnessen, KFUK/M

Eva-Cecilie Øyen, representant Storetveit menighet

Magnhild Hauge Oppedal, Studentmenigheten

Sigbjørn Grønås, Professor em.

Gunnar Kartveit, Kirkens Nødhjelp

Kontaktinformasjon for Bjørgvin bispedøme

Bjørgvin biskop og bispedømeråd Strandgaten 198 Postboks 1960, Nordnes 5817 Bergen

Telefon: 55 30 64 70
E-post: bjoergvin.bdr@kyrkja.no
Org.nr: 818 066 872
kontonr. 2801.45.98164 - merk alle innbetalingar med ref. 270 + forklarande tekst

Kontortid: 08.30-15.00 Telefontid: 09.00-14.30