Kurs for nyvalde sokneråd Austre Sunnmøre prosti

Praktisk informasjon

Frå:21.11.2019

Til:21.11.2019

Stad:Sjøholt

Arrangør:Møre bispedømeråd

I november 2019 blir det prostivise kurs for nyvalde sokneråd. Målgruppa er dei nye sokneråda, inkl. dei prestar som sit i sokneråd, kyrkjeverjer/daglege leiarar og prosten. Tidsramma for kursa er kl. 17.00 – 21.00.