Gudstjeneste Vestås kapell

Praktisk informasjon

Fra:9.4.2020 - kl.16.00

Til:9.4.2020 - kl.17.00

Sted:Vestås kapell

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Skjærtorsdag
Liturg: Signe Elisabeth Kvåle
Organist: Anders Løberg
Prekentekst: Matt 26,17-30