Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Frå:17.11.2019 - kl.11.00

Til:17.11.2019 - kl.12.00

Stad:Ulstein kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 23.s.i tr.tida
Liturg: JSK
Prekentekst: Matt 24,35-44
Offerformål: Stefanusalliansen
Nattverd
Dåp