Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Frå:5.4.2020 - kl.11.00

Til:5.4.2020 - kl.12.00

Stad:Ulstein kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Palmesundag
Liturg: Rolf Schancke Eikum
Prekentekst: Joh 12,12-24
Offerformål: Det Norske Misjonsselskap -Misjonsprosj: SAT-7 Midtøsten, Diakonalt senter i Kairo, Bokhandel Kairo
Nattverd
Dåp