Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Frå:16.2.2020 - kl.11.00

Til:16.2.2020 - kl.12.00

Stad:Ulstein kyrkje

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kr.forkl.dag
Liturg: Kjell Roger Isene
Prekentekst: Matt 17,1-9
Offerformål: Åpne Dører
Nattverd
Dåp