Gudsteneste Alversund kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:26.1.2020 - kl.11.00

Til:26.1.2020 - kl.12.30

Stad:Alversund kyrkje

Arrangør:

Dag i kyrkjeåret: 4. sundag i openberringstida
Liturg: Helge Taranrød
Organist: Arvid Sakseide
Preiketekst: Luk 18,35-43
Offerformål: Kyrkjelydshuset i Alversund
Nattverd
Dåp