Gudsteneste Alversund kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:27.12.2020 - kl.11.00

Til:27.12.2020 - kl.12.00

Stad:Alversund kyrkje

Arrangør:

Dag i kyrkjeåret: Sundag etter jul
Liturg: Geir Øy
Organist: Ann Jorun Hillersøy
Preiketekst: Matt 2,13-15
Offerformål: Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag
Dåp