Gudsteneste Lygra kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:24.12.2020 - kl.13.00

Til:24.12.2020 - kl.13.45

Stad:Lygra kyrkje

Arrangør:

Dag i kyrkjeåret: Julaftan
Liturg: Torbjørn Sæle
Preiketekst: Luk 2,1-20
Offerformål: Kirkens Nødhjelp