Gudsteneste med nattverd Meland kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:18.4.2021 - kl.19.30

Til:18.4.2021 - kl.20.30

Stad:Meland kyrkje

Arrangør:

Dag i kyrkjeåret: 3. sundag i påsketida
Liturg: Håkon Kinsarvik
Organist: Band v/ Geir Dahle
Preiketekst: Joh 10,1-10
Offerformål: Kyrkjelydsarbeidet lokalt
Nattverd