Søndagsåpent Meland kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:30.5.2021 - kl.11.00

Til:30.5.2021 - kl.12.00

Stad:Meland kyrkje

Arrangør:

Dag i kyrkjeåret: Treeiningssundag
Liturg: Bjørn Tore Sæle
Organist: Andreas Westermoen
Preiketekst: Luk 10,21-24
Offerformål: Det Norske Misjonsselskap
Nattverd
Dåp