Gudsteneste med nattverd Meland kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:23.5.2021 - kl.11.00

Til:23.5.2021 - kl.12.00

Stad:Meland kyrkje

Arrangør:

Dag i kyrkjeåret: Pinsedag
Liturg: Bjørn Tore Sæle
Organist: Trond Fykse
Preiketekst: Joh 14,15-21
Offerformål: Kyrkjelydsarbeidet lokalt
Nattverd
Dåp