Gudsteneste med nattverd Meland kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:25.4.2021 - kl.11.00

Til:25.4.2021 - kl.12.00

Stad:Meland kyrkje

Arrangør:

Dag i kyrkjeåret: 4. sundag i påsketida
Liturg: Bjørn Tore Sæle
Organist: Andreas Westermoen
Preiketekst: Joh 13,30-35
Offerformål: Kyrkjelydsarbeidet lokalt
Nattverd
Dåp