Gudsteneste med nattverd Meland kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:11.4.2021 - kl.11.00

Til:11.4.2021 - kl.12.00

Stad:Meland kyrkje

Arrangør:

Dag i kyrkjeåret: 2. sundag i påsketida
Liturg: Bjørn Tore Sæle
Organist: Trond Fykse
Preiketekst: Joh 21,15-19
Offerformål: Kyrkjelydsarbeidet lokalt
Nattverd