Gudsteneste med nattverd Meland kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:21.3.2021 - kl.12.00

Til:21.3.2021 - kl.13.00

Stad:Meland kyrkje

Arrangør:

Dag i kyrkjeåret: Maria bodskapsdag
Liturg: Bjørn Tore Sæle
Organist: Trond Fykse
Preiketekst: Luk 1,46-55
Offerformål: Kirkens Nødhjelp
Nattverd

Klikk her for påmelding