Gudsteneste med nattverd Meland kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:20.6.2021 - kl.11.00

Til:20.6.2021 - kl.12.00

Stad:Meland kyrkje

Arrangør:

Dag i kyrkjeåret: 4. sundag i treeiningstida
Liturg: Magne Bjørndal
Organist: Trond Fykse
Preiketekst: Matt 16,24-27
Nattverd