Søndagsåpent Meland kyrkje

Praktisk informasjon

Frå:6.12.2020 - kl.11.00

Til:6.12.2020 - kl.12.00

Stad:Meland kyrkje

Arrangør:

Dag i kyrkjeåret: 2. sundag i adventstida
Liturg: Bjørn Tore Sæle
Organist: Trond Fykse
Preiketekst: Luk 21,27-36
Offerformål: Kyrkjelydsarbeidet lokalt
Merknader: Avlyst
Dåp