Konfirmasjon

No er det blitt ein veldig spesiell situasjon i Norge grunna Coronaviruset. Derfor går vanleg undervisning ut. Me skal gjennomføre fasteaksjonen, men det blir digitalt. Gå inn på fasteaksjon 2020 lengre ned på sida for å finne undervisningsopplegget.

Konfirmasjonstida er ei tid for refleksjon og oppleving. I løpet av konfirmasjonstida får ungdommane vite meir om seg sjølve, kristendommen og Gud, og om kva trua kan bety i kvardagen.